Hội thao, văn nghệ, nghỉ dưỡng alt

Hội thao, văn nghệ, nghỉ dưỡng alt

Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của CB-CNV. Các hoạt động thể thao, văn nghệ và nghỉ dưỡng được tổ chức thường niên như là những món ăn tinh thần bổ ích cho toàn thể CB-CNV.

HOTLINE: 03822 5373
error: Nội dung đươc bảo vệ!