Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 07/05/2019 của các công ty chứng khoán, trong đó: "Khuyến nghị mua cổ phiếu CSV với giá mục tiêu 35.600 đồng / cổ phiếu"

Rào cản gia nhập ngành cao, đó là sản xuất hóa chất phải theo quy hoạch của Chính phủ và đảm bảo vấn đề môi trường. Ngoài ra chi phí cho bình chứa các hóa chất vô cơ và chi phí vận chuyển khá lớn.

Bên cạnh đó, triển vọng ngành hóa chất cơ bản khả quan. Cụ thể, nhu cầu hóa chất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng trung bình 9-10%/năm, nguồn cung trong nước mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu và phần còn lại phải nhập khẩu.

Thêm vào đó, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV) luôn duy trì cổ tức tiền mặt ổn định và tăng đều qua các năm. Chúng tôi ước tính tỷ suất cổ tức nhà đầu tư có thể nhận được từ giá khuyến nghị mua (6,9%-12,4%).

Vì vậy, tại mức giá 29.400 đồng/cp vào ngày 25/4/2019, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam (mã CSV) đang giao dịch tại P/E trailing 5,6x thấp hơn so với P/E trung bình các doanh nghiệp cùng ngành 6,8x, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu CSV với giá mục tiêu 35.600 đồng / cổ phiếu (tương ứng P/E trung bình ngành).

Nguồn:

https://tinnhanhchungkhoan.vn/nhan-dinh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-75-265112.html

Tham khảo:

Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035