hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3829 6620 - 3822 5373 - 3822 3484 - 3825 8297
Fax: (84-8) 3824 3166
Email: sbcc@sochemvn.com
Website: www.sochemvn.com

Các phòng ban công ty:
 - Phòng An toàn - Môi trường: antoan@sochemvn.com
 - Phòng Công nghệ - Thiết bị: congnghe_thietbi@sochemvn.com
 - Phòng Dự án: duan@sochemvn.com
 - Phòng Điện đo lường - Điều khiển: dien_dieukhien@sochemvn.com
 - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: kinhdoanh@sochemvn.com
                                                sales@sochemvn.com
 - Phòng Kế toán - Tài chính: kttc@sochemvn.com
 - Phòng Nhân sự - Hành chánh: tchc@sochemvn.com
 - Phòng Xây dựng: xaydung@sochemvn.com

Những ô chứa dấu * là bắt buộc