hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

KHO BỒN HÓA CHẤT ĐÌNH VŨ 

 

Năm 2010, Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam chuyển giao việc quản lý kho Đình Vũ cho Công ty TNHH MTV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam.

 

 

 

 

 

Hiện nay, cơ sở vật chất của kho gồm 2 bồn chứa axítH2SO4, công suất chứa 2.000 m­3/bồn. Vị trí kho thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.