hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Phốt pho vàng

 

- Công thức hóa học: P4            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất axít phốt-pho-ric, các muối phốt-phát.