hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Mono Kali Photphat - MKP

 

- Công thức hóa học: KH2PO4

- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm

- Công dụng: Dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì, dùng làm phân bón vi lượng…