hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Mono Amon Photphat – MAP

 

- Công thức hóa học: (NH4)H2PO4            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì, dùng làm phân bón vi lượng…