hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Javen (Natri Hypoclorit)

 

- Công thức hóa học: NaClO        
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt…