hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Di Amon Photphat - DAP

 

- Công thức hóa học: (NH4)2HPO4            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng…