hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Clo lỏng

 

- Công thức hóa học: Cl2        
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt…

alt