hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Axít Clohydric 25%, 32%, 35%

 

- Công thức hóa học: HCl 
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng sản xuất bột ngọt, nước tương, mạ điện, công nghệ dầu mỏ, tổng hợp các chất hữu cơ, sản xuất các sản phẩm gốc clo ...